top of page

אבא - יום השנה 2011

4 בפברואר 2011   


שמונה שנים ללא אמיר


לפני שלושה ימים, עלינו לקברו של סבא חי ז"ל לאחר שבעת ימי אבל, סבא חי נפטר בשיבה טובה לאחר תקופה ארוכה של מחלה.


כשעמדנו ליד קברו הטרי של סבא חי, חשבתי לי שהנה עוד שלושה ימים אנו נהיה כאן איתך אמיר ונציין 8 שנים לנפילתך.


לפני 8 וחצי שנים, ואתה בן 21 חגגנו את יום ההולדת החמישים שלי, היית כבר אז שקוע עמוק במשימות הצבאיות שלך והגעת לשישי שבת לחגוג איתי את יום ההולדת שלי, קול הצחוק שלך כשצנחנו יחד אתה יניב ואני בצניחה חופשית, מהדהד באזני בהמון רגעים כאילו אתה כאן ואיתנו.


כהרגלנו אנחנו מציינים את יום נפילתך ביום שישי הסמוך ביותר ל-6 בפברואר, השנה בחרנו ביום שישי זה ה-4 בפברואר, יום שבעבר צויין כיום האם ועם הזמן הפך ליום המשפחה, כשאני מסתכל סביבי ביום הזה אני מגלה את המשפחה הענקית שהותרת לנו אחרי נפילתך.


זו משפחה של אחים, חברים, אחים לנשק וכל קרוב ומכר שהיה קרוב אליך בצורה זו או אחרת. אמיר, תמיד היית גורם מלכד, מוקף בחברים, נערץ על ידי פקודיך ואהובם של בני המשפחה.


ובשנה הזו כמו בשנים קודמות, המשפחה הזו מתרחבת, גדלה ומוקפת בתינוקות וילדים שאמיר בשבילם הוא תמונה על הקיר או צללית על חולצה וכובע.


עומר הקטנה שלנו אינה פוסחת באף ביקור שלה אצלנו על תמונתך הניצבת בכניסה לבית, היא יודעת לזהות את פניך, לקרוא בשמך ולהביט במבט שואל בעינינו, כאילו שואלת איפה הוא?


קשה לנו לחשוב ולדבר עליך בלשון עבר, אתה כל כך מחובר להוויה היומיומית שלנו במחשבות, בגעגוע האינסופי ובזכרונות מילדותך ובגרותך ועד ארבע השנים בהם הפכת מנער מדהים ללוחם ומפקד שהוביל חינך והדריך מחלקה של לוחמים בחטיבת הצנחנים. יד המרצחים שמה קץ לחייך ואתה רק בן 21 וחצי.


אמיר- הותרת אחריך מורשת שנזכרת ונלמדת בגדוד , בחטיבה, בקורסי הקצינים ובמסגרות חינוך צבאיות.


לפני שנה חוויתי בזכותך, מפגש עם קבוצת חיילים השייכים ליחידה המטפלת בנוער במצוקה. נפגשתי עם 15 חיילים עם מוטיבציית שרות שואפת לאפס, ביליתי איתם יום ארוך כשאני מספר להם עליך, כילד, תלמיד וכלוחם. משהו בדמותך כפי שהצטיירה בעינהם גרם לחלק מקבוצה זו, להתנדב לשרות ביחידות קרביות לאחר סיום ההכשרה הראשונית שלהם בצה"ל. כששמעתי על כך, ידעתי שיש לך חלק חשוב בהחלטה שלהם שריגשה אותי מאד.


אנחנו מתגעגעים לך ילד שלנו, מתגעגעים לחיבוק, לחיוך, לצחוק המתגלגל ולאישיות המדהימה שלך כבוגר. אתה איתנו תמיד עם כל המשפחה הזו שסובבת אותנו ונוצרה סביב דמותך הנפלאה.
0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page