top of page

דברים לזכרו

קטעים שנכתבו והוקראו במהלך ההלוויה, השבעה והשלושים.
קטעים שנכתבו לכבוד יום השנה לנפילתו של אמיר.
יום השנה
קטעים שהוקראו בבית העלמין לכבוד יום הזכרון לחללי צה״ל.
יום הזיכרון
קטעים שנכתבו והוקראו לציון יום ההולדת של אמיר.
יום הולדת
קטעים נוספים שנכתבו בסמוך למותו של אמיר.
סיפורים ומכתבים אחרים
bottom of page