דברים לזכרו

קטעים שנכתבו והוקראו במהלך ההלוויה, השבעה והשלושים.
קטעים שנכתבו לכבוד יום השנה לנפילתו של אמיר.
קטעים שהוקראו בבית העלמין לכבוד יום הזכרון לחללי צה״ל.
קטעים שנכתבו והוקראו לציון יום ההולדת של אמיר.
קטעים נוספים שנכתבו בסמוך למותו של אמיר.